Köksavfallskvarnar

En köksavfallskvarn kan installeras under diskbänken för att mala ner matavfall. Avfallet transporteras sedan med ledningsnätet till Henriksdals eller Bromma avloppsreningsverk där det används för att utvinna biogas.

Stockholm Vatten tillåter sedan några år tillbaka installation av avfallskvarnar för enskilda hushåll i Stockholms stad och Huddinge kommun. (Näringsidkare, exempelvis restauranger, storkök, caféer, matbutiker och liknande, får inte koppla in avfallskvarnar till ledningsnätet). Enskilda hushåll behöver inte göra någon anmälan eller registrering av innehav och man behöver inte heller något tillstånd från Stockholm Vatten för att installera en avfallskvarn. Även om inget tillstånd behövs för enskilda hushålls installation av avfallskvarn bör man kontrollera konditionen på fastighetens avloppsinstallation. Sedan årsskiftet är det även tillåtet för mindre kontor (med upp till 10 anställda) och för smår förskolor (max 24 portioner per dag) att installera köksavfallskvarn.

Konditionen på ledningarna kan vara avgörande

Ålder, dimension och lutning på rörledningar kan vara avgörande för hur en installation av avfallskvarn kommer att fungera. Stockholm Vatten ansvarar inte för regler eller riktlinjer kring detta och kan inte heller ge rekommendationer, det är upp till varje enskild fastighetsägare att avgöra.

Om man har för avsikt att installera en avfallskvarn och bor i hyreshus eller bostadsrätt bör man inhämta godkännande från fastighetsägaren eller föreningsstyrelsen. Det är viktigt med fastighetsägarens godkännande eftersom det är fastighetsägaren som har tecknat avtal med Stockholm Vatten och därigenom förbundit sig att följa de allmänna bestämmelserna i ABVA. (Läs mer om ABVA här till höger).

Det tillkommer ingen extra avgift på VA-fakturan om man installerar en avfallskvarn i ett enskilt hushåll och det går inte heller att söka bidrag eller ersättning från Stockholm Vatten för en sådan installation.

Man kan inte köpa avfallskvarn av Stockholm Vatten, bolaget varken säljer, installerar eller ger service på avfallskvarnar.