Stockholm Vatten
Skyfall över Stockholm

Bild på regn på gataUnder sensommaren har Stockholm drabbats av flera kraftiga skyfall. För oss är frågan ständigt aktuell och vi jobbar med att hitta åtgärder.
Läs mer om skyfallen


Vatten + Avfall= Stockholm Vatten

Från och med den 1 juli går avfallsverksamheten i Stockholms stad över till Stockholm Vatten.

Framtidens avloppsrening

Bild på flicka på klippa vid havet.En väl fungerande avloppsrening som kan möta framtidens krav är en förutsättning för stadens tillväxt. Med ny teknik tänker vi långsiktigt och möjliggör utveckling av avloppsreningen även i framtiden, för stockholmarnas och Östersjöns bästa.
Frågor & svar om projektet


Aktuellt
  • 2014-08-25
  • Så mycket mat och dryck spolar vi ner i avloppet

  • 26 kilo ätbar mat och dryck spolar varje svensk ner i avloppet per år visar en ny studie från Naturvårdsverket.
  • Läs mer
  • 2014-08-11
  • Från Mälaren till Saltsjön - guidade turer längs vattnets väg genom staden

  • Under Kulturfestivalen anordnar Naturskyddsföreningen i Stockholms län guidade turer längs vattnets väg genom staden.
  • Läs mer
1 2 > »