Vattenverk

Stockholms dricksvatten produceras vid Norsborg och Lovö vattenverk. 

Varje dygn producerar vi cirka 370 000 m³ dricksvatten till över en miljon människor i Stockholmsområdet. Det blir så mycket dricksvatten att vi skulle kunna fylla Globen fyra gånger på en vecka! Stockholms dricksvatten är mjukt, hårdheten ligger mellan 4-6º dH. 

Läs mer om Norsborgs vattenverk
Läs mer om Lovö vattenverk

Varje dag producerar vi dricksvatten till över en miljon människor.
Varje dag producerar vi dricksvatten till över en miljon människor.

Reningsprocessen

Reningsprocessen är densamma vid båda verken. Vattnet renas i flera steg innan det pumpas ut i ledningsnätet. Att rena dricksvattnet tar ca 12 timmar.

  • Först silas vattnet rent från större föremål. 
  • Aluminiumsulfat tillsätts för att få föroreningarna att klumpa ihop sig och sjunka till botten.
  • Vattnet passerar ett sk snabbfilter, ett metertjockt filter av sand, där resterna av föroreningarna fastnar.
  • Sista reningssteget är långsamfiltret. Ett sandfilter där vattnet renas i ca 8 timmar. Här renas också vattnet biologiskt av mikroorganismer som livnär sig på ämnen som annars skulle ge vattnet lukt och smak.

Läs mer om reningsprocessen